Paladin Cheddar weiß
50 % Fett i. Tr. ca. 3,3 kg
Paladin Cheddar weiß
50 % Fett i. Tr. ca. 3,3 kg
Kohlenhydrate: 1624 kJ / 391 kcal
Fett: 32g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 1,8g
Paladin Bio-Cheddar weiß
50 % Fett i. Tr. ca 3,3 kg
Paladin Bio-Cheddar weiß
50 % Fett i. Tr. ca 3,3 kg
Kohlenhydrate: 1624 kJ / 391 kcal
Fett: 32g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 1,8g
Paladin Cheddar rot
50 % Fett i. Tr. ca. 3,3 kg
Paladin Cheddar rot
50 % Fett i. Tr. ca. 3,3 kg
Kohlenhydrate: 1624 kJ / 391 kcal
Fett: 32g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 1,8g
Paladin Bio-Cheddar weiß
50 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Bio-Cheddar weiß
50 % Fett i. Tr. 20 kg
Kohlenhydrate: 1624 kJ / 391 kcal
Fett: 32g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 1,8g
Paladin Bio-Reibekäse
40 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Bio-Reibekäse
40 % Fett i. Tr. 20 kg
Kohlenhydrate: 1476 kJ / 355 kcal
Fett: 25g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 32g
Salz: 2,1g
Paladin Cheddar rot
50 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Cheddar rot
50 % Fett i. Tr. 20 kg
Kohlenhydrate: 1624 kJ / 391 kcal
Fett: 32g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 1,8g
Paladin Cheddar weiß
50 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Cheddar weiß
50 % Fett i. Tr. 20 kg
Kohlenhydrate: 1624 kJ / 391 kcal
Fett: 32g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 1,8g
Paladin Hartkäse zum Reiben
40 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Hartkäse zum Reiben
40 % Fett i. Tr. 20 kg
Kohlenhydrate: 1476 kJ / 355 kcal
Fett: 25g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 32g
Salz: 2,1g
Paladin Viereckhartkäse
45 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Viereckhartkäse
45 % Fett i. Tr. 20 kg
Kohlenhydrate: 1655 kJ / 398 kcal
Fett: 31g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 29g
Salz: 1,7g

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g