Paladin Bajuval
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Bajuval
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1501 kJ / 361 kcal
Fett: 28g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 26,5g
Salz: 1,7g
Paladin Bio-Edamer
40 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Bio-Edamer
40 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1235 kJ / 297 kcal
Fett: 21,5g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 2g
Paladin Bio-Gouda
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Bio-Gouda
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1484 kJ / 357 kcal
Fett: 28g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25,5g
Salz: 2g
Paladin Bio-Landkäse
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Bio-Landkäse
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1501 kJ / 361 kcal
Fett: 28g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 26,5g
Salz: 1,4g
Paladin Butterkäse Tölzer Art
45 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Butterkäse Tölzer Art
45 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1329 kJ / 320 kcal
Fett: 25g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 23g
Salz: 2g
Paladin Edamer
30 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Edamer
30 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1029 kJ / 246 kcal
Fett: 15g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 27g
Salz: 2g
Paladin Edamer
40 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Edamer
40 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1235 kJ / 297 kcal
Fett: 21,5g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 2g
Paladin Gouda
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Gouda
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1484 kJ / 357 kcal
Fett: 28g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25,5g
Salz: 2g
Paladin Maasdamer
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Maasdamer
48 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1501 kJ / 361 kcal
Fett: 28g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 26,5g
Salz: 1,7g
Paladin Tilsiter
45 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Tilsiter
45 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1450 kJ / 349 kcal
Fett: 26g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 28g
Salz: 2g
Paladin Trappista
40 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Trappista
40 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1235 kJ/297 kcal
Fett: 21,5g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 2g
Paladin Trappista
45 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Paladin Trappista
45 % Fett i. Tr. 3,3 kg
Energie: 1348 kJ / 324 kcal
Fett: 25g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 24g
Salz: 1,8g
Paladin Bio-Cagliata
45 % Fett i. Tr. 15 kg
Paladin Bio-Cagliata
45 % Fett i. Tr. 15 kg
Energie: 1414 kJ/ 341 kcal
Fett: 27g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 24g
Salz: 0,5g
Paladin Cagliata
45 % Fett i. Tr. 15 kg
Paladin Cagliata
45 % Fett i. Tr. 15 kg
Energie: 1414 kJ / 341 kcal
Fett: 27g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 24g
Salz: 0,7g
Paladin Bio-Edamer
40 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Bio-Edamer
40 % Fett i. Tr. 20 kg
Energie: 1235 kJ / 297 kcal
Fett: 21,5g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 2g
Paladin Bio-Gouda
48 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Bio-Gouda
48 % Fett i. Tr. 20 kg
Energie: 1484 kJ / 357 kcal
Fett: 28g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25,5g
Salz: 2g
Paladin Edamer
40 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Edamer
40 % Fett i. Tr. 20 kg
Energie: 1234 kJ / 297 kcal
Fett: 21,5g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25g
Salz: 1,7g
Paladin Gouda
48 % Fett i. Tr. 20 kg
Paladin Gouda
48 % Fett i. Tr. 20 kg
Energie: 1484 kJ / 357 kcal
Fett: 28g
Kohlenhydrate: 0,1g
davon Zucker: <0,1g
Eiweiß: 25,5g
Salz: 1,7g

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g